STATUT

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZAMECZEK” z siedzibą w Lublińcu przy ul. 74 GPP 2

 

 § 1

 Dom Pomocy Społecznej „Zameczek’ w Lublińcu ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 2 zwany dalej „Domem” działa na podstawie Zarządzenia nr 68/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 12 lipca 1996r w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Czytaj więcej: Statut DPS "ZAMECZEK"

Monday the 21st.